Кодекс этики косметолога

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ:

Правила косметології випливають із загальних правил етики.

 1. У своїй практиці косметолог зобов'язаний поважати права людини.
 2. Косметолог зобов'язаний гідно представляти свою професію.
 3. Призначення і мета роботи косметолога полягає в тому, щоб захищати здоров'я, пропагувати корисні для здоров'я дії і використовувати їх знання для збереження і відновлення краси тіла.
 4. Косметолог повинен виконувати свої обов'язки з повагою прав людини незалежно від статі, раси, національності, релігії, соціального статусу, матеріального становища, політичних поглядів або інших умов.
 5. Косметолог зобов'язаний слідувати своїй совісті і станом своїх знань, щоб благо клієнта було найвищим благом.
 6. Асоціація косметологів України зобов'язана забезпечити дотримання принципів етики косметолога і забезпечити, щоб закон не порушував етику косметолога. 

 

ПРИНЦИПИ РОБОТИ З КЛІЄНТОМ:

1. Косметолог зобов'язаний провести детальний збір інформації про здоров'я клієнта, з особливою увагою поставитися до стану шкіри та її придатків.

2. У разі діагностики патологічних станів косметолог зобов'язаний направити клієнта до відповідного фахівця.

3. Косметолог може почати косметологічну процедуру тільки після:

 • надання клієнту вичерпної інформації про плановану процедурою;

 • ознайомити з наявними протипоказаннями і проінформувати клієнта про можливі побічні ефекти і можливі ускладнення;

 • надання інформації про рекомендовані дії клієнта після процедури,

 • дати клієнту інформаційне згоду на проведення процедури в письмовому вигляді,

 • в разі надання послуг неповнолітньому, після отримання письмової згоди одного з батьків або законного опікуна.

4. Косметолог зобов'язаний зберігати косметологічну документацію на протязі 3 років.

5. Косметолог зобов'язаний надати першу долікарську допомогу в ситуації, коли здоров'я або життя клієнта знаходяться під загрозою.

6. Косметолог зобов'язаний надавати свої послуги в місці, яке забезпечує клієнту почуття безпеки і відповідний санітарний стан.

7. Косметолог зобов'язаний проводити процедури з використанням всіх правил асептики, дезінфекції та стерилізації. 

 

ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ

 1. Косметолог зобов'язаний зберігати конфіденційну інформацію про стан здоров'я клієнта та про проведенні або заплановані їм процедури.
 2. Косметолог несе відповідальність за належний захист документації (включаючи особисті дані і документацію про лікування), не передаючи її третім особам, а також за забезпечення секретності інших співробітників, які контактують з клієнтом.
 3. Косметолог зобов'язується надати повну інформацію про процедуру за запитом клієнта.
 4. Косметолог може надати документацію третій стороні тільки у відповідь на письмовий запит клієнта.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАТУС КОСМЕТОЛОГА

 1. Косметолог зобов'язаний підвищувати свою кваліфікацію, беручи участь в конференціях, тренінгах та відстежуючи іновації в науці, що стосуються його роботи.
 2. Косметологи повинні виявляти взаємну повагу.
 3. Косметологи з великим досвідом роботи повинні підтримувати початківців.
 4. Косметолог повинен поділитися своїм досвідом і думкою з іншими.
 5. Косметолог повинен проявляти обережність при формулюванні думок про діяльність інших косметологів; він не повинен публічно дискредитувати їхню діяльність.
 6. Косметолог повинен повідомити про них людині, яка їх зробила, якщо він побачив помилку в її процедурі.